Velkommen til Etne Sogelag si heimeside!

rocket

Etne Sogelag vart skipa onsdag 28. september 1983.

Gjennom sogelagsarbeid og tilskipingar av ymse slag skal laget freista å vekkja interessa for bygdesoge,  og samordna arbeidet med å verna dei materielle kulturminna og berga dei munnlege tradisjonane som finst om liv og arbeid i eldre og nyare tid.

Ønsker du å stø Etne Sogelag sitt arbeid?
Medlemskap kan ordnast i banken,  kontonr. 3543.15.00920.