JUL I ETNE

Det var Etne mållag som først tok opp tanken om å gje ut eit «sogeskrift», og før jul i 1982 og 1983 kom det ut eit hefta som var kalla «Jul i Etne».

Det kom berre ut to gonger, for hausten 1983 vart Etne sogelag skipa, og då tok sogelaget på seg dette arbeidet. Skriftstyret for årboka, som sogelaget gav ut, var det same som hadde gjeve ut «Jul i Etne» .

1982 Forfattar
Gamle juleskikkar frå Åkerfjorden Ingvald Skålnes
Brev frå 1900 Gunnar (Frette)
Thorbjørn Øien Trygve Vinje
Barndomsminne Olav Vik
Tor Kjølberg, husmann i Nervik Georg Nervik
Den tid eg tok til på folkeskulen Hans Vannes
Bjørndalen Torkel Grindheim
For dei yngste:
Minne frå Lundal Ellen Markhus
Eg minnest Ingebret Paulsen
Knut Markhus Åge Markhus
Sigurd Førsund Torkel Grindheim
Grindheim 1900 (Hus og folk m/namn)
Magnus Erlingsson og Etne Ståle Dyrvik