Årbok 1984

1984 Forfattar
800-årsminne for slaget ved Fimreite
Då Gjest Baardsen gjesta Etne
Ståle Dyrvik
Ein gard vert til Torkel Grindheim
Sogeglimt frå Åkerfjorden Anders Haugland
Amerikabilete Borghild S. Prestegård
Soga om to gravsteinar i Skånevik Ragnar Bårdsen
Fjell-leies frå Etne til Sauda i 20-åra Jon Hylen Solberg
Smeden på Osvåg Knut Nygård
Minne frå krigen Olav K. Fjæra
Ei tragisk kyrkjeferd Ingvald Skålnes