Årbok 1985

1985 Forfattar
Auren i Etne Birger Røksund
Stadnamn i Bjønndalen Jon Olav Tesdal
Skomakar Larsen – ein bygdeoriginal i Skånevik Ingvald Skålnes
Sævareid frå gard til gard Anders Haugland
Etne Skogplantingsselskab Jakob Eskeland
Fehandlarar Jon Hylen Solberg
Etnesjøen – ein tettstad veks fram Martin Vevatne
Gapestokk og tremerr Marcelius Helleland
Ein sommar på Kattastølen Anna Fjøsne
Teaterslaget i Oslo 1913 (faksimile av brev) Georg Nervik
Gravferda (dikt) Olav Vik
Ole P. Rullestad – ein som ofra livet i krigen 1940 Nils Rullestad
Åsengutane som vart prestar i Amerika Knut Nygård
Skaanevik Sangforening av 1900 Ragnar Bårdsen