Årbok 1987

1987
Forfattar
Helsing til Etne kommune Ole Dramdal (fylkesordførar)
Det lokale folkestyret 150 år Lars Øyre
Etne kommunestyre 1984 – 1987
Kommunalt sjølvstyre
Hans Tungesvik
Skånevik formannskap 1838 – 1964 Hans Tungesvik og Ingvald Skålnes
Ordførarar i Skånevik 1838 – 1940 Hans Tungesvik
Ordførarar i Skånevik 1940 – 1964 Ingvald Skålnes
Valmenn frå Skånevik 1829 – 1903 Hans Tungesvik
Vegar i Skånevik herad Hans Tungesvik
Bygdevegar i Skånevik Ingvald Skålnes
Folkebiblioteket i Skånevik Inger Johanne Rosland
Historisk innleiing Magnus Saltnes
Det første valet i Etne herad Magnus Saltnes
Det første møtet i Etne heradsstyre Ingolv Vevatne
Ordførarar i Etne herad Marcelius Helleland m.a.
Etne formannskap 1838 – 1940 Øystein Grønstad d.e.
Etne formannskap 1940 – 1987 Magnus Saltnes
Utbygginga av vegsambandet i Etne Ingolv Vevatne
Demokrati i vekst – kommunen vert kyrkjeeigar Sten Valen
Teknisk etat – vekst og utvikling Odd Inge Vestbø
Oppmålaren i Etne 1921 – 1950 Peder Sortland
Fattigstellet i Etne Magnus Saltnes
Småplukk frå møtebøkene Ingolv Vevatne og Magnus Saltnes
Kulturadministrasjonen i Etne Ottar Klokkerstuen
Lokalt sjølvstyre – utvikling og omorganisering Ottar Klokkerstuen
Stubbar frå heradsstyremøta Ingvald Gravelsæter