Årbok 1988

1988 Forfattar
Sæbøtunet – bygdetunet i Etne 1938 – 1988 Tore Lande Moe
På sporet av en svunnen tid Paul L. Nielsen
T. & E. Aksdals Trævarefabrik Harald Børretzen
Husmenn på Aksdal Magnus Saltnes/Beret Guldberg
Ola Vikadne Magnus Saltnes
Den blå Hesten Jon Hylen Solberg
Samkvem og handel i gamle dagar Bernt Odland
Gløymde namn Johannes Tufteland
Postvegen Ingolv Vevatne
Elden Ingvald Skålnes
Det Farlige og Møisommelige Bjørne Skytteri Anders Haugland
Litledalen fyre – under og etter utbyggjingi Torkel Grindheim
Kvar vart dei av ? Peder Sortland
 
UTVANDRINGA TIL AMERIKA FRÅ SKÅNEVIK OG ETNE
Innleiing
Den tidlege utvandringa frå Skånevik Anders Haugland
Vit og vandring Ståle Dyrvik
Glimt frå Story City Sten Valen
Slekta Weltzin/Welzien Kolbjørn Ekkje
Årsmelding frå Etne Sogelag for 1986
Årsmelding for Etne Sogelag for 1987