Årbok 1989

1989 Forfattar
Ein samfunnsaktiv skule Per Kvist
Helsing til skulen Sigmund Pedersen
Det første skulehaldet i Skånevik Anders Haugland
Den første leseopplæringa Magnus Saltnes
Skuleskipnaden i Etne 1742 – 1858 Trygve Vinje
Plan til forbedring av skolevæsenet i Etne Frå Sunnhordland årbok
Med påholden penn Ståle Dyrvik
Lærarar i Etne 1742 – 1964 Alfred Mæland
Etne Lærarlag Jorunn Salmo
Sunnhordland Lærarlag Magnus Saltnes
Viar Olsson Magnus Saltnes
Skuletilbod utanom grunnskulen Alfred Mæland
Sløyd og handgjerning Sverre Førsund
Skuleminne 1892 – 99 Marc. Helleland
Skuleminne frå Skånevik Hans Vannes
Minne frå skuletida 1900 – 07 Harald Børretzen
Minne frå skuletida 1907 – 14 Harald Børretzen
Skuleminne 1913 – 20 Torkel Grindheim
Den gamle skulen Olav Vik
Skulen til dei som for vest Peder Sortland
Strid om lesebok i Skånevik Kristoffer Sydnes
Målstriden Ingolv Vevatne
Lærarfront og Kirkenesferd Sverre Førsund
Utbygging av grendeskulane 1970 – 89 Haakon Bjønnes
Glimt frå skulestyreprotokollane Torkel Grindheim