Årbok 1990

1990 Forfattar
Aprildagane 1940 ved Etne lensmannskontor Magnus Saltnes
Mobilisering 10. april 1940 Sverre Førsund
Krigen 1940 – 45 slik eg opplevde han Ingvald Gravelsæter
Lensmann Olav Hermansen sin innsats
i krig og fred
Endre Heggen
Taraldsøy Anders Haugland
Galnelaurdagen Ingvald Skålnes
Ingebret Paulsen Ingolv Vevatne
Å slakta julegrisen Knut Nygård
Svidde smalahåve Ingolv Vevatne
Ei bjørnesoge Jon Solberg
Bømlingar til fjells Birger Røksund
Samaritan i Sunnhordland Jon Moe
Stølsliv Anna Jørgensen
Minneord om Nils Tesdal Jens Tveit
Minneord om Sverre N. Grindheim Magnus Saltnes
Minneord om Olav Vik Knut Molnes
Tillegg og rettingar til Årbok for Etne Sogelag 1988