Årbok 1991

1991 Forfattar
Ferdavegar Jon Solberg
Helgaberget Per Fett
På fiske med landnot Peder Sortland
Frå den tid det var meir fisk i fjordane Knut Nygård
Bestemor Anna Jørgensen
Dei game ferdavegane gjennom Indre Etnefjella Trygve Vinje
Johann Frantz Crolle Kolbjørn Ekkje
Barndomsminne frå Sjoargarden Magda Sævareid
Hu Valljer e kulturelle som alder før Hallvar Bakevjo
Halvar Teigen Sigurd Sandvik
Ein ungdom på vandring Arnvid Lillehammer
Eg minnest Marcelius Helleland
Årsmelding for Etne Sogelag for året 1990