Årbok 1992

1992 Forfattar
Husmannsminne Ingeborg Nervik
Frå husmann-soga i Suldal Sigurd Sandvik
Ivar Aasen og Gjestgjevargarden Hans Olav Tungesvik
Flytting til og frå Etne 1901 – 43 Ståle Dyrvik
Då «Dampen» kom til Åkerfjorden Ingvald Skålnes
Nokre minne om HSD Knut Nygård
Uår og hungersnaud Jon Solberg
Barndomsminne Magda Baardsen Sævareid
Paradisbutikken Dag Bergsvåg
Etne Motorlag Øystein Grønstad
Pløya i ring Jon Moe
Bryllaupsvise Jon Moe
Ei gravferd Olav Håland
Spreidde glimt frå etterkrigstida,
mellom anna Brannen i Gjerde kyrkje
Knut Nygård
Voksljoset i Grindheim kyrkje Asbjørn Salthe
Bispevisitas i Skånevik og Etne i 1818 og 1821 Ingolv Vevatne
Bremnesen Marc. Helleland
Slekta Ely Kolbjørn Ekkje
Ein føregangsmann frå Åkrafjorden Peder Sortland
Årsmelding for Etne Sogelag for året 1991