Årbok 1993

1993 Forfattar
«Folgefonden» og Dampskipsferdsla Bård Kolltevit
D/S «Folglefondens» forlis 1908 Ingvald Skålnes
Minnehøgtida 1993 Endre Heggen
Seks vart farlause Arnhild Aaen Tjelmeland
Litt om foreldra mine Georg Nervik
Georg Nervik Torbjørn Nervik jr.
Georg Nervik og hans livsverk Endre Heggen
Kringlebottenslekta Alf Harald Østrem
Årsmelding for Etne Sogelag 1992