Årbok 1994

1994 Forfattar
Erindringsliste Hans Grindheim
Sommarbeite med sau frå kystbygdne
til dei indre bygder i Sunnhordland
Peder Sortland
Gjertrud Eriksdotter Birkenes
– ein husmannslagnad
Olav Garvik
En bygutts sommerminner Kristian Grønn
Spanskesykja og den dryge konjakken Jon Moe
Sørbygda Kr. Ungdomslag 1940 – 45 Øystein Grønstad
På flyttefot Tore Harboe
Minne frå gamleskulen på Enge Magda Sævareid
Reinert Olsson Hetlesæter – ein oskeladd
i bygdesamfunnet
Endre Heggen
Omkring bispe- og prostevisitasane i Etne
midt på 1800-talet
Anstein Lohndal
Lars Hertervig og Skånevik Hans Olav Tungesvik
Urmakaren på Sørstrondo Knut Nygård
Rekneskap for reising av bauta over dei
omkomne ved «Folgefonden»s forlis 1908
Magnus Saltnes
Biografi over artiklane i årbøkene
1. – 11. årgang, 1984 – 94
Magnus Saltnes
Årsmelding for Etne Sogelag 1993