Årbok 1996

1996 Forfattar
Grisebygda og etnegrisen Peder Sortland
Svinhelleren på Aksdal Karna Hauge
Mannen som sette Skånevik på kartet Sigmund Hage
Barndomsminne frå Skånevik Marie Teigland
Maskiner og andre hjelpemiddel for
jordbruket i Etne
Karl Grindheim
Sandvikjen Knut Nygård
Livsminne Sigurd Vik
Skånevik under krigen 1709 – 1719 Anders Haugland
Lærar i bygdenoreg i 1950-åra Dag Bakka
Etne – den sydligste Fjelddal i Bergens Stift Anstein Lohndal
Skule på nordsida av Åkerfjorden Gunnar Bjelland
Våpenrulle for etneske kompani IV Kolbjørn Ekkje
Årsmelding for Etne Sogelag for 1995