Årbok 1997

1997 Forfattar
Kulturminneåret Svein Indrelid
Oppbygginga av posttenesta i Skånevik og Etne Endre Heggen
Kisto te Mari Marta Gurine Slåke Bjerkeng
Nokre minne frå barneåri Johannes Winje
Leigegeiter – driftegeiter Peder Sortland
Lærarstriden i Skånevik i 1911 Redaksjonen
Småplukk frå Åkrafjorden Anders Haugland
Folk i Åkrafjorden – Kalvik Gunnar Bjelland
Den første aldersheimen i Skånevik Marie Teigland
Ole Martin Sæbøe Magnus Saltnes
Runer frå mellomalderen Ingolv Vevatne
Om «engelskmannsfisket» i Etneelva Vidar Børretzen
Om garden og grendesenteret Skjersvik Olav Garvik
Kalksteinsfabrikken på Børkjenes Endre Heggen
Far etter Hans Nilsen Hauge i Skåneviksbygdene Ingvald Skålnes
Gamle busetjingsspor på Tjelmeland Kjersti Vevatne
Kulturkontinuitet – gammelt problem i nytt lys Lilli Ingvaldsen
Årsmelding for Etne Sogelag for 1996