Årbok 1998

1998 Forfattar
Handelsstaden Årvik Lars Ebne
Barndoms- og ungdomsminne frå Tesdal Halfdan Tesdal
Tofletur i krigstid Martha Osnes
Slik fekk Etne elektrisk straum Harald Orvedal
Samyrkjelaget Etne Bygdemølle Øystein Grønstad
Kvernhuset på Mortveit Anlaug M. Sævareid
Mot uviss lagnad Jon Hylen Solberg
Folk i Åkrafjorden – Kvandal Gunnar Bjelland
«…at separere sig fra seng og bord» Anstein Lohndal
«Polarstjernen» Jørgen Grønfur
Orgel frå Etne til Madagaskar Karl Grindheim
200-års høgtid for Skånevik folkeboksamling Hans Olav Tungesvik
Liv og røre i Skånevik i 1798 Anders Haugland
Sunnhordland i Vesterlen 1718 – 1818 Kolbjørn Ekkje
Ole Paulsens hyllest til Etne Kristian Grønn
Lensmannen i bygdesamfunnet Johannes Meland Lie
Ei lommelykt i livet Jon Moe
Årsmelding for Etne Sogelag for 1997