Årbok 1999

1999 Forfattar
Minne om brislingfiske i Etne i krigstida Harald Fjøsne
Skåneviksoga i mål Anders Haugland
Skånevikstranden Ungdomslag
– kom så og forsvant
Endre Heggen
«Slekt skal følge slekters gang» Karl Grindheim
Torvskjering Martha Osnes
Revefarm i Etne Karl Grindheim
Eit bondesamfunn i endring
Tre historier frå Etne
Beate Homlong
Farvel til besto Marta G. Bjerkeng
Hellerar i Etne Reinert Frette
Folk i Åkrafjorden – Strond Gunnar Bjelland
Folk i Åkrafjorden – Hammarsland Gunnar Bjelland
Bilete frå Kvandal Redaksjonen
Bjødn og berserk Jon Moe
Baard Larsson og sønene Magda Sævareid
«Paa gjengrodde stier» 1 Jon Olav Tesdal
Osnes Magnus Saltnes
Årsmelding for Etne Sogelag for 1998