Årbok 2000

2000 Forfattar
Rapalaupen Ole frå Etne vart saue-konge
i Montana
Jon Moe
«Lykkliga gatan, den er ikke mer» Magda Sævareid
«Paa gjengrodde stier» 2 Jon Olav Tesdal
Tysklandsbrigaden – eit 50-års minne Karl Grindheim
Då nattruteskipet «Austri» forliste i 1945 Ragnvald Vannes
Ein meister i forming Endre Heggen
Meieriet i Etne Magnus Saltnes
Tri heldige etnesbuar Jon Hylen Solberg
Ei langdryg amerikareise i 1870 Gøril Frette
På sporet av ei amerikahistorie Ingunn Frette Litlehamar
Skånevik kyrkje 100 år Ingolv Vevatne
Smia til far Helene Kvammen
Brev til «den over havet langt bortfarne broder» Eva og Svein Kersbergen / Erik Tvedten
Folk i Åkrafjorden – Bjelland 1 Gunnar Bjelland
Sommarminne om ei fele Harald Fjøsne
Tusenårselden på Veten (Biletkavalkade)
Fra vikingtid til tusenårsskiftet Cato Vogt-Kielland
Vetene – et enestående kulturminne Cato Vogt-Kielland
Vetene i Hordaland Cato Vogt-Kielland