Årbok 2001

2001 Forfattar
Etne samfunnshus Harald Orvedal
Bjønndalsfolket Jon Hylen Solberg
Gurina på sporet Marta Gurine Slåkje
Sandvik Kvarts AS Endre Heggen
Fjellhuset på Hellestølen Reinert Frette
Husmennsplasset Altona, også kalla Pussatre Bastian Bjørnsen
Liv og arbeid på Tesdal og Sørbygdo
i mellomkrigstida
Tarald Tesdal / Halfdan Tesdal
Heimeavla tobakk Jon Moe
Kyrkjekampen 1940 – 45 i Etne Karl Grindheim
Tyske militærleirar i Etne Ingolv Vevatne
Ammunisjonslageret på Steine Magnus Saltnes
Folk frå Åkrafjorden – Bjelland 2 Gunnar Bjelland
Stiftamtmann Ulrich Wilhelm Koren Juley Bjørn-Hansen