Årbok 2003

2003 Forfattar
Julabrev Leif Andenes
Skreo på Markus-havn Johannes Markhus
Taterar og loffarar Lars Sævereide
Vestland Jon Tesdal
Årbok for Etne Sogelag.
Nokre tankar ved eit rundt år
Ståle Dyrvik
Stødle som tusenårsstad for Etne kommune Magnus Saltnes
Frå smie til motorverkstad Magnus Saltnes
Kista på Norheim Borghild S. Prestegård
Fehuset på Bjørk Egil og Borghild Prestegård
Uliøyra! Jon Hylen Solberg
Kom – så bryggjar me øl Jon Moe
Oske i grauten Jon Moe
Kaffi og tobakk Jon Moe
Slåtter i utmark og fjell Reinert Frette
Kraftutbygging i Litledalen Harald Orvedal
Sommaren på Hellaug Aasmund Vinje
Kongens kappe Kolbjørn Hauge
Steinvorsteidn Leif Halleland
«Ret blev sat…» Leif Halleland
Folk i Åkrafjorden – Djuve Gunnar Bjelland
Folk i Åkrafjorden – Tøsseteigen Gunnar Bjelland
Ekteparet Krog og «Krogstuen» i Skånevik Tora Kristine Krog
Dei gamle eksisplassane i Etne Ingolv Vevatne
Etne Sogelag. Årsskrift 1984 – 2002 Beret Guldberg