Årbok 2004

2004 Forfattar
Håland skulehus Marie Øvernes
Ulukka i Longaskår Magnus Saltnes
Håland i Stordalen – Ei skreddartimeforteljing Mona Norheim
Knappa lusekofta beint Jon Moe
Hytter og stølar frå Rafdal til Bjørkestrond Lars E. Lundal
Paa gjengrodde stier III Jon Olav Tesdal
Bruteigsteinen Marit Wold
På sykkel frå Stavanger til Tveito Sigurd Tvedten
Ei friarferd i 1896 Gunnar Bjelland
Skred i Etne Astor Furseth
Grustaket på Kaldestadbakken Borghild og Lars Sævereide
Barndomsminne Anna Fjøsne
Norsk Motormuseum Victor Carlsen jr.
Soga om kutteren «Flid« av Skånevik Victor Winterthun
Folkesjukdomar og helsestell før i tida Endre Heggen og Magnus Saltnes
Strid om kvernhus på Skånevikstranda Einar Hornenes
Bernt Østrem fortel Ingolv Vevatne
Et krigsminne Victor Carlsen jr.
Handel på Frette Reinert Frette
Hundreåringar i Etne Karl Grindheim