Årbok 2006

2006
Forfattar
Etne Husmorlag 1936 – 2002 Kari Rieber Mæland
Jochum Jørgensen Althandt Lars Tungesvik
Barndomsminne frå Skånevik Victor Winterthun
Utdrag fra Gales Wüppermann og hennes slekt Juley Biørn-Hansen
Glimt frå beitehistoria i Nore Bjønndalen Ingemund Berge og Reidar Berge
Driftehandel med sau og storfe Karl Grindheim
Frå ”Sjoargarden” Harald Fjøsne
Minne frå folkeskulen Ingvald Åsheim
Då elektrisiteten kom til Sørstranda Erling Vee
Dokterhjelp og sjuketransport i 1920-åra Borghild Sævereide Prestegård
Skommedalen Klara Fjøsne
DAGLEGLIV UNDER KRIGEN
Krig og illegalt arbeid Magnus Sørhus
Krigen i Valdres Ingvald Åsheim
De fine trådene Victor Carlsen
Minne om tyskarane i Imsland Tomas Finnvik
Daglegliv under krigen Karl Grindheim
Minne frå gutedagane ”me’ Sjøen” Harald Fjøsne
Minne frå krigsåra Solveig Eidhammer
Eit minne frå krigens dagar Erik Grønnestad
Minne frå krigen og fredsdagane Eirik Flesland
Frå krigsåra i Vikedal Ottar Andreassen
Krigsutbrotet slik eg opplevde det Karl J. Granberg