Årbok 2007

2007 Forfattar
Framhaldsskulen i Steinshagen Kari Rieber Mæland
Prestar som sette spor Jens Olav Mæland
Jacob Bull-Tornøe Juley Biørn-Hansen
Ein biltur til Oslo i 1931 Valvatne/Børretzen
Skule på Håland Mona Norheim
Aasmund Halvorsson Vinje Ingunn Frette
Slik levde dei Magda Baardsen Sævareid
Dei gamle kyrkjevegane Sverre Sørheim
Slakteri i Etne ? Helge Haugen
Seifiske i Etne i 30-åra Arvid Kjell Osvåg
Våpensleppet som ikkje kom Ingolv Vevatne
Det gamla kastet Det gamla kastet
Å skifta jolebrennevin Å skifta jolebrennevin
Amerikabrevet Amerikabrevet
Ei soge om innsamling av stadnamn Ei soge om innsamling av stadnamn
Etne Etne
Storskiftet i Etnefjella Storskiftet i Etnefjella
Rundt Sjøen Rundt Sjøen