Årbok 2008

2008 Forfattar
Minnetale ved 100 års høgtida for D/S Folgefondens Hans Olav Tungesvik
Liv og virke på Håland Mona Norheim
Fjøsna Trevareverkstad Johannes H. Kambo
I bestefars fotefar Magda Baardsen Sævareid
og Lars Ebne
Elektrikarlærling i 1950-åra Victor Winthertun
Kraftutbygging i Litledalsvassdraget Harald Orvedal
Ein dramatisk julekveld Lars E. Lundal
Pengeloddet Odd Saltnes
Grendakveld i Sørbygdo grendalag Jon Olav Tesdal
Gamle minner med tilknytning til Skånevik Juley Biörn-Hansen
Dei siste seglfartya i Skånevik Sigvald Eikenes
Sæbø og Gjerdsgrendo Jens Børretzen
Åsheimfolket Ingvald Åsheim
Etne bygdemølle Bastian Bjørnsen Sørheim
Tenester utanom tenesta Jon Moe
Ingeniøren frå Stuateigen Mons N. Sorem
(v/Bastian Bjørnsen Sørheim) Avisutklypp
Åkle frå Etne Kirsten Holm
Minne frå krigstida W. Ekrheim
Gamalt tre Ingolv Vevatne
Opplysning og kommentar Marta Tyse