Årbok 2009

2009 Forfattar
Skånevik helselag 125 år Sigrid Olaug Sævareid
Gjerdesjøen kvinnelag Kari Mæland
Bearlag og grender i Etne Reinert Frette
Skulen i Fjæra Kjell Matre
Verda er vid, men Voss er vidare Harald Fjøsne
Små glimt frå kristen aktivitet i Åkrafjorden Gunnar Bjelland
Barndomsminne frå krigstida Magda Baardsen Sævareid
Då julagrisen vart slakta Konrad Vevatne
Tor Knutsson Kjølberg Endre Heggen
Driftekarhistorier ”V”
Kristian Skiljebakken Sverre Vevatne
Motorbåtliv i Skånevik Victor Winterthun