Årbok 2014

2014 Forfattar
Føreord Jostein Osnes:
Valmenn frå Etne og Skånevik 1814 Jostein Osnes
Valmenn frå Skånevik prestegjeld i 1814 Lars Waldre Tungesvik
Sogeglytt om Etnebunaden Marta Osnes
Registrering av gamle bunadsdelar frå Etne Ida Flesland
Speidarrørsla i Etne 50 år Sigrid Klungland/Jens Tveit
Etne-Elva Øystein Grønstad
Kart over Sørheimsmoen og Gjerdemoen Ingolv Vevatne
Ut or heimen for første gong Odd Saltnes
Sjuke dyr og lækjekunst i gamle dagar Harald Fjøsne
Den bortkomne bygdesonen John Petter Lindeland
Namn i fjell og li Gunnar Bjelland
Mjølkeruta Skånevik – Etne Lars Ebne
Skånevik – 100 år med hermetikk Hans Olav Tungesvik
Oppvekst og tenåringstid i Etne 1961-67 (74) Arne Øystese
Gjenstandar som talar Jan Terje Rafdal
Nordbygda Kr. Ungdomlag
Sørbygda Kr. Ungdomlag 100 år
Tore Harboe
Minneord om Endre Heggen Ingolv Vevatne
Minneord om Gunnar Bjelland Ingolv Vevatne