ÅRBOK 2016

2016 Forfattar
Føreord Jostein Osnes
Tørres og Helga Rafdal Sivert T. Rafdal
Gamle ord og uttrykk Reinert Frette
Å gå Reinert Frette
«Berre det beste er godt nok for kundane våre» Ragnvald Larsen og Janne Larsen Sævareid
Skiproduksjon i Etne Nils Boland
Treskorne Torbjørn Aadland
Lokale namn på fuglar Reinert Frette
Menneskekroppen og sjukdommar – Overtru Reinert Frette
Dei første bilførande båtane i Sunnhordland Harald Sætre
Eintveit skule og songen rundt Leif Andenes
Jens Zetlitz og Skånevik Leif Andenes
Planter Reinert Frette
Fiskar og altmuligmann Peder Ness
Ver, vind og bølger Reinert Frette
Gamlahuset på Ljusnesleite Kari Aakra
Peder Hansen Landhandel Alf Henden
Pasjonsvisere i norske kirker  Nina Kjølsen Jernæs
Ferdafolk og ferdavegar i Etne  Trygve Vinje
Ein mannsalder med «Nye Gjestgjevargarden»  Hans Olav Tungesvik
Årsmelding for Etne Sogelag 2015
Artikkelforfattarane