Alle innlegg av Dag Bungum Silde

Etne Sogelag sin konkurranse på Etnemarknaden 2016

Svar på ord,uttrykk og ting som har vore brukt.

Agale- svært merkeleg

Avleita-koma or syne

Bekatrå-lintrå med bek på som skomakaren sydde lær med

Bleng-blanding av sur mjølk og vatn

Botavon-vurdering om noko kan ordnast

Drøla-vera treg-somla

Elende-dårleg situasjon

Fanari-ha peiling-vita noko

Fjatla-hefta bort tida

Saup-det som er att i kjerna når ein har fått smør

Sjymra-mørkna

Snedden-liten og nett

Vannhjelpte-rådlause

Ka lir dagen-kva er klokka

Sidja på nåler-vera uroleg for noko

Nr 1-kva er dette? Skogrep til å lima under slitte gummistøvlar

Nr2-kva er dette? Orepinne til hestesele

Nr3-kva er dette? Strammer for sykkelspiler

Nr4-kva er dette? Feste ljåen til orvet