Forfattarar

Amland, Sæbjørn

1986: Kommunevåpenet for Etne

Andenes, Leif

2003: Julabrev

Austefjord, Gerhard

1983: Ljoset i mørkret

Bakevjo, Hallvar

1991: Hu Valljer e kulturelle som alder før

Bakka, Dag

1996: Lærar i bygdenoreg i 1950-åra

Bergsvåg, Dag

1992: Paradisbutikken

Bjelland, Gunnar

1996: Skule på nordsida av Åkerfjorden
1997: Folk i Åkrafjorden – Kalvik
1998: Folk i Åkrafjorden – Kvandal
1999: Folk i Åkrafjorden – Hammarsland
1999: Folk i Åkrafjorden – Strond
2000: Folk i Åkrafjorden – Bjelland 1
2001: Folk frå Åkrafjorden – Bjelland 2
2002: Folk frå Åkrafjorden – Eintveit
2003: Folk i Åkrafjorden – Djuve
2003: Folk i Åkrafjorden – Tøsseteigen
2004: Ei friarferd i 1896

Bjerkeng, Marta Gurine Slåke

1997: Kisto te Mari
1999: Farvel til besto

Bjønnes, Haakon

1989: Utbygging av grendeskulane 1970 – 89

Bjørn-Hansen, Juley

2001: Stiftamtmann Ulrich Wilhelm Koren

Bjørnsen, Bastian

2001: Husmennsplasset Altona, også kalla Pussatre

Bondevik, Jarle

1995: Sunnhordlandsmålet for 150 år sidan

Børretzen, Harald

1988: T. & E. Aksdals Trævarefabrik
1989: Minne frå skuletida 1900 – 07
1989: Minne frå skuletida 1907 – 14

Børretzen, Vidar

1997: Om «engelskmannsfisket» i Etneelva

Bårdsen, Ragnar

1984: Soga om to gravsteinar i Skånevik
1985: Skaanevik Sangforening av 1900

Carlsen, Victor (jr.)

2004: Et krigsminne
2004: Norsk Motormuseum

Dramdal, Ole

1987: Helsing til Etne kommune

Dyrvik, Ståle

1982: Magnus Erlingsson og Etne
1984: 800-årsminne for slaget ved Fimreite: Då Gjest Baardsen gjesta Etne
1986: Emigrasjonen frå Indre Sunnhordland
1988: Vit og vandring
1989: Med påholden penn
1992: Flytting til og frå Etne 1901 – 43
2003: Årbok for Etne Sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år
2005: Åra 1814 og 1905 i norsk historie

Ebne, Lars

1998: Handelsstaden Årvik

Ekkje, Kolbjørn

1988: Slekta Weltzin/Welzien
1991: Johann Frantz Crolle
1992: Slekta Ely
1996: Våpenrulle for etneske kompani IV
1998: Sunnhordland i Vesterlen 1718 – 1818

Engelsgjerd, Kristian

2005: Barndomsminne frå Engelsgjerd

Eskeland, Jakob

1985: Etne Skogplantingsselskab

Fett, Per

1991: Helgaberget

Fjæra, Kolbein O.

1983: Jul i gamle dagar

Fjæra, Olav K.

1983: Jul i gamle dagar
1984: Minne frå krigen

Fjøsne, Anna

1985: Ein sommar på Kattastølen
2004: Barndomsminne

Fjøsne, Harald

1999: Minne om brislingfiske i Etne i krigstida
2000: Sommarminne om ei fele

Frette, Gunnar

1982: Brev frå 1900

Frette, Gøril

2000: Ei langdryg amerikareise i 1870

Frette, Ingunn

2005: Aasmund Halvorsson Vinje

Frette, Randi

2005: Brita Torkelsens Mixtur

Frette, Reinert

1999: Hellerar i Etne
2001: Fjellhuset på Hellestølen
2003: Slåtter i utmark og fjell
2004: Handel på Frette
2005: Flåtesmeden

Furseth, Astor

2004: Skred i Etne

Førsund, Sverre

1989: Lærarfront og Kirkenesferd
1989: Sløyd og handgjerning
1990: Mobilisering 10. april 1940

Garvik, Olav

1994: Gjertrud Eriksdotter Birkenes
1997: Om garden og grendesenteret Skjersvik

Gjersvik, Martin

1986: Utvandringa frå Karmøy

Gravelsæter, Ingvald

1987: Stubbar frå heradsstyremøta
1990: Krigen 1940 – 45 slik eg opplevde han

Grindheim, Hans

1994: Erindringsliste

Grindheim, Karl

1995: Krigsminne frå Etne 1940 – 45
1996: Maskiner og andre hjelpemiddel for jordbruket i Etne
1998: Orgel frå Etne til Madagaskar
1999: «Slekt skal følge slekters gang»
1999: Revefarm i Etne
2000: Tysklandsbrigaden – eit 50-års minne
2001: Kyrkjekampen 1940 – 45 i Etne
2002: På fjelltur til Grindheimsstølen
2004: Hundreåringar i Etne

Grindheim, Sigbjørn

1986: Teikningar frå 1802

Grindheim, Sverre

1986: Magnus Hardeland

Grindheim, Torkel

1982: Bjørndalen
1982: Sigurd Førsund
1983: Skrubb på Sørfjellet i Etne
1984: Gjertrud Eriksdotter Birkenes – ein husmannslagnad
1988: Litledalen fyre – under og etter utbyggjingi
1989: Glimt frå skulestyreprotokollane
1989: Skuleminne 1913 – 20

Grønfur, Jørgen

1998: «Polarstjernen»

Grønn, Kristian

1994: En bygutts sommerminner
1998: Ole Paulsens hyllest til Etne
2002: Garen

Grønstad, Erik J.

2002: Foreiningsliv i Grønstad krins

Grønstad, Øystein

1992: Etne Motorlag
1994: Sørbygda Kr. Ungdomslag 1940 – 45
1998: Samyrkjelaget Etne Bygdemølle

Grønstad, Øystein, d.e.

1987: Etne formannskap 1838 – 1940

Guldberg, Beret

1988: Husmenn på Aksdal
2003: Etne Sogelag. Årsskrift 1984 – 2002

Hage, Sigmund

1996: Mannen som sette Skånevik på kartet

Halleland, Leif

2003: Steinvorsteidn
2003: «Ret blev sat…»

Harboe, Tore

1994: På flyttefot

Hardeland, Amund

1995: Ein krigsseglar minnest

Hardeland, Magnus

1986: Med sykkel og staffeli gjennom Telemark

Hardeland, Sina

2005: Frå tidleg ungdom til alderdom

Hauge, Karna

1996: Svinhelleren på Aksdal

Hauge, Kolbjørn

2003: Kongens kappe

Haugland, Anders

1983: Den gong det fanst ein gjestgjevar ved kvar kyrkje
1984: Sogeglimt frå Åkerfjorden
1985: Sævareid frå gard til gard
1986: Det hende på Vatndalstveito
1988: Den tidlege utvandringa frå Skånevik
1988: Det Farlige og Møisommelige Bjørne Skytteri
1989: Det første skulehaldet i Skånevik
1990: Taraldsøy
1996: Skånevik under krigen 1709 – 1719
1997: Småplukk frå Åkrafjorden
1998: Liv og røre i Skånevik i 1798
1999: Skåneviksoga i mål

Heggelund, Sigurd

1995: Ein krigsseglar fortel

Heggen, Endre

1990: Lensmann Olav Hermansen sin innsats i krig og fred
1993: Georg Nervik og hans livsverk
1993: Minnehøgtida 1993
1994: Reinert Olsson Hetlesæter – ein oskeladd i bygdesamfunnet
1997: Kalksteinsfabrikken på Børkjenes
1997: Oppbygginga av posttenesta i Skånevik og Etne
1999: Skånevikstranden Ungdomslag – kom så og forsvant
2000: Ein meister i forming
2001: Sandvik Kvarts AS
2002: Minnehøgtid om Hans Nielsen Hauge si vitjing i Etne
2004: Folkesjukdomar og helsestell før i tida

Helleland, Marcelius

1985: Gapestokk og tremerr
1987: Ordførarar i Etne herad
1989: Skuleminne 1892 – 99
1991: Eg minnest
1992: Bremnesen

Hoel, Oddmund L.

2005: Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905

Holen, Olaf

1986: Osmund Sheldahl

Homlong, Beate

1999: Eit bondesamfunn i endring: Tre historier frå Etne

Hornenes, Einar

2004: Strid om kvernhus på Skånevikstranda

Håland, Olav

1992: Ei gravferd

Indrelid, Svein

1997: Kulturminneåret

Ingvaldsen, Lilli

1997: Kulturkontinuitet – gammelt problem i nytt lys

Iversen, Frode

2005: Funn og fornminne på Støle

Jønsson, Øivind

1983: Næringsliv i Nore Bjørndalen

Jørgensen, Anna

1990: Stølsliv
1991: Bestemor

Kambo, Jorunn Osnes

2005: Med naturen som lærebok

Kersbergen, Eva

2000: Brev til «den over havet langt bortfarne broder»

Kersbergen, Svein

2000: Brev til «den over havet langt bortfarne broder»

Klokkerstuen, Ottar

1987: Kulturadministrasjonen i Etne
1987: Lokalt sjølvstyre – utvikling og omorganisering

Kolle, Nils

1986: Utvandringa til Amerika

Kolltevit, Bård

1993: «Folgefonden» og Dampskipsferdsla

Kringlebotten, John

2005: Vekkinga 1932-33

Krog, Tora Kristine

2003: Ekteparet Krog og «Krogstuen» i Skånevik

Kvammen, Helene

2000: Smia til far

Kvist, Per

1989: Ein samfunnsaktiv skule

Larsen, Knut

1995: Jødefamilien som kom til Skånevik
1995: Minner fra krigen

Lie, Johannes Meland

1998: Lensmannen i bygdesamfunnet

Lillehammer, Arnvid

1991: Ein ungdom på vandring

Litlehamar, Ingunn Frette

2000: På sporet av ei amerikahistorie

Lohndal, Anstein

1986: Presten Brochmann og haugianarane
1994: Omkring bispe- og prostevisitasane i Etne midt på 1800-talet
1996: Etne – den sydligste Fjelddal i Bergens Stift
1998: «…at separere sig fra seng og bord»

Lundal, Lars E.

2004: Hytter og stølar frå Rafdal til Bjørkestrond

Markhus, Ellen

1982: Minne frå Lundal

Markhus, Johannes

2003: Skreo på Markus-havn

Markhus, Åge

1982: Knut Markhus

Moe, Ingvar

1983: Når sola vender (Dikt)

Moe, Jon

1990: Samaritan i Sunnhordland
1992: Bryllaupsvise
1992: Pløya i ring
1994: Spanskesykja og den dryge konjakken
1998: Ei lommelykt i livet
1999: Bjødn og berserk
2000: Rapalaupen Ole frå Etne vart saue-konge i Montana
2001: Heimeavla tobakk
2003: Kaffi og tobakk
2003: Kom – så bryggjar me øl
2003: Oske i grauten
2004: Knappa lusekofta beint

Moe, Tore Lande

1988: Sæbøtunet – bygdetunet i Etne 1938 – 1988

Molnes, Knut

1990: Minneord om Olav Vik

Mæland, Alfred

1989: Lærarar i Etne 1742 – 1964
1989: Skuletilbod utanom grunnskulen

Mæland, Jens Olav

2002: Hans Nielsen Hauge i Etne

Nervik, Georg

1982: Tor Kjølberg, husmann i Nervik
1983: Stuten på Etnesfjellet
1985: Teaterslaget i Oslo 1913 (faksimile av brev)
1993: Litt om foreldra mine

Nervik, Ingeborg

1992: Husmannsminne

Nervik, Torbjørn, jr.

1993: Georg Nervik

Nielsen, Paul L.

1988: På sporet av en svunnen tid
1995: Fra Børkjenes til Buchenwald

Norheim, Mona

2004: Håland i Stordalen – Ei skreddartimeforteljing
2005: Kvernhus på Håland

Nygård, Knut

1984: Smeden på Osvåg
1985: Åsengutane som vart prestar i Amerika
1986: Ingvald Hagen – ein vidfaren kar
1990: Å slakta julegrisen
1991: Frå den tid det var meir fisk i fjordane
1992: Nokre minne om HSD
1992: Spreidde glimt frå etterkrigstida, mellom anna Brannen i Gjerde kyrkje
1994: Urmakaren på Sørstrondo
1995: Minne frå krigstida
1996: Sandvikjen

Odland, Bernt

1988: Samkvem og handel i gamle dagar

Orvedal, Harald

1998: Slik fekk Etne elektrisk straum
2001: Etne samfunnshus
2003: Kraftutbygging i Litledalen

Osman, Loren

1986: The Osmans in America

Osnes, Martha

1998: Tofletur i krigstid
1999: Torvskjering

Paulsen, Ingebret

1982: Eg minnest

Pedersen, Sigmund

1989: Helsing til skulen

Prestegård, Borghild S.

1984: Amerikabilete
2003: Fehuset på Bjørk
2003: Kista på Norheim
2004: Grustaket på Kaldestadbakken
2005: Frette bedehus 100 år

Prestegård, Egil

2003: Fehuset på Bjørk

Redaksjonen,

1997: Lærarstriden i Skånevik i 1911
1999: Bilete frå Kvandal

Reinertsen, Per

1983: Det første juletre i Etne

Rosland, Inger Johanne

1987: Folkebiblioteket i Skånevik

Rullestad, Nils

1985: Ole P. Rullestad – ein som ofra livet i krigen 1940

Røksund, Birger

1985: Auren i Etne
1990: Bømlingar til fjells

Sagvaag, Anders

1995: Fredsvåren og sommaren 1945

Salmo, Jorunn

1989: Etne Lærarlag

Salthe, Asbjørn

1992: Voksljoset i Grindheim kyrkje
1995: Steinane fortel

Saltnes, Magnus

1987: Det første valet i Etne herad
1987: Etne formannskap 1940 – 1987
1987: Fattigstellet i Etne
1987: Historisk innleiing
1987: Småplukk frå møtebøkene
1988: Husmenn på Aksdal
1988: Ola Vikadne
1989: Den første leseopplæringa
1989: Sunnhordland Lærarlag
1989: Viar Olsson
1990: Aprildagane 1940 ved Etne lensmannskontor
1990: Minneord om Sverre N. Grindheim
1994: Biografi over artiklane i årbøkene 1. – 11. årgang, 1984 – 94
1994: Rekneskap for reising av bauta over dei omkomne ved «Folgefonden»s forlis 1908
1995: Torleif Gravelsæter minnest krigstida
1997: Ole Martin Sæbøe
1999: Osnes
2000: Meieriet i Etne
2001: Ammunisjonslageret på Steine
2002: Kronprinsparet til Etne 14. august 2002
2002: Kong Magnus Erlingssons kroning
2003: Frå smie til motorverkstad
2003: Stødle som tusenårsstad for Etne kommune
2004: Folkesjukdomar og helsestell før i tida
2004: Ulukka i Longaskår
2005: Garden Øvstebø i Etne
2005: Gudrun Børve, ein kunstnar med nål og tråd

Saltnes, Odd

2002: Glimt frå barndom og oppvekst på Grindheim

Sandvik, Sigurd

1991: Halvar Teigen
1992: Frå husmann-soga i Suldal

Skålnes, Ingvald

1982: Gamle juleskikkar frå Åkerfjorden
1983: Folkaberje – ein nedlagd buplass i Åkerfjorden
1984: Ei tragisk kyrkjeferd
1985: Skomakar Larsen – ein bygdeoriginal i Skånevik
1986: Utvandringa frå Skånevik
1987: Bygdevegar i Skånevik
1987: Ordførarar i Skånevik 1940 – 1964
1987: Skånevik formannskap 1838 – 1964
1988: Elden
1990: Galnelaurdagen
1992: Då «Dampen» kom til Åkerfjorden
1993: D/S «Folglefondens» forlis 1908
1997: Far etter Hans Nilsen Hauge i Skåneviksbygdene

Slåkje, Marta Gurine

2001: Gurina på sporet

Solberg, Jon Hylen

1984: Fjell-leies frå Etne til Sauda i 20-åra
1985: Fehandlarar
1988: Den blå Hesten
1990: Ei bjørnesoge
1991: Ferdavegar
1992: Uår og hungersnaud
1998: Mot uviss lagnad
2000: Tri heldige etnesbuar
2001: Bjønndalsfolket
2002: Bua
2003: Uliøyra!

Sortland, Peder

1987: Oppmålaren i Etne 1921 – 1950
1988: Kvar vart dei av ?
1989: Skulen til dei som for vest
1991: På fiske med landnot
1992: Ein føregangsmann frå Åkrafjorden
1994: Sommarbeite med sau frå kystbygdne til dei indre bygder i Sunnhordland
1995: Krigstider og rasjonering
1995: Matforsyning under krig og avsperring
1995: Som AT-gut i Vikedal 1943
1996: Grisebygda og etnegrisen
1997: Leigegeiter – driftegeiter

Stokka, Herdis

1995: Haugesundskompaniet i april-dagene 1940, og kompanisjef Westbøes innsats senere

Sydnes, Kristoffer

1989: Strid om lesebok i Skånevik
2005: Skul-Erik

Sævareid, Anlaug M.

1998: Kvernhuset på Mortveit

Sævareid, Magda Baardsen

1991: Barndomsminne frå Sjoargarden
1992: Barndomsminne
1994: Minne frå gamleskulen på Enge
1995: Borna i Sjoargarden sine krigsopplevingar
1999: Baard Larsson og sønene
2000: «Lykkliga gatan, den er ikke mer»
2005: Mimring på trappehella

Sævereide, Lars

2003: Taterar og loffarar
2004: Grustaket på Kaldestadbakken

Sørheim, Solveig

2005: Intervju med John Matre

Teigland, Marie

1996: Barndomsminne frå Skånevik
1997: Den første aldersheimen i Skånevik

Tesdal, Halfdan

1998: Barndoms- og ungdomsminne frå Tesdal
2001: Liv og arbeid på Tesdal og Sørbygdo i mellomkrigstida

Tesdal, Jon

2003: Vestland

Tesdal, Jon Olav

1985: Stadnamn i Bjønndalen
1986: Stadnamn frå Bjønndalen
1999: «Paa gjengrodde stier» 1
2000: «Paa gjengrodde stier» 2
2004: Paa gjengrodde stier III

Tesdal, Tarald

2001: Liv og arbeid på Tesdal og Sørbygdo i mellomkrigstida

Tufteland, Johannes

1986: Jernvinna i Etne
1988: Gløymde namn

Tungesvik, Hans

1987: Etne kommunestyre 1984 – 1987
1987: Ordførarar i Skånevik 1838 – 1940
1987: Skånevik formannskap 1838 – 1964
1987: Valmenn frå Skånevik 1829 – 1903
1987: Vegar i Skånevik herad

Tungesvik, Hans Olav

1992: Ivar Aasen og Gjestgjevargarden
1994: Lars Hertervig og Skånevik
1998: 200-års høgtid for Skånevik folkeboksamling
2002: Gudtorm Vatndal – ein særmerkt skulemann og ven av ungdomen

Tungesvik, Lars

2005: Garden Valdra i Skånevik

Tungesvik, Olav H.

2002: Olav Sinding – ein original prest

Tvedten, Erik

2000: Brev til «den over havet langt bortfarne broder»

Tvedten, Sigurd

2004: På sykkel frå Stavanger til Tveito

Tveit, Jens

1990: Minneord om Nils Tesdal

Valen, Sten

1987: Demokrati i vekst – kommunen vert kyrkjeeigar
1988: Glimt frå Story City

Vannes, Hans

1982: Den tid eg tok til på folkeskulen
1989: Skuleminne frå Skånevik
2002: Minne frå Vannes

Vannes, Olav

2002: Gjestgjevargarden

Vannes, Ragnvald

2000: Då nattruteskipet «Austri» forliste i 1945

Vee, Erling

2005: Lang dags ferd mot natt

Vestbø, Odd Inge

1987: Teknisk etat – vekst og utvikling

Vevatne, Ingolv

1986: Haugianarar i Etne
1987: Det første møtet i Etne heradsstyre
1987: Småplukk frå møtebøkene
1987: Utbygginga av vegsambandet i Etne
1988: Postvegen
1989: Målstriden
1990: Ingebret Paulsen
1990: Svidde smalahåve
1992: Bispevisitas i Skånevik og Etne i 1818 og 1821
1997: Runer frå mellomalderen
2000: Skånevik kyrkje 100 år
2001: Tyske militærleirar i Etne
2003: Dei gamle eksisplassane i Etne
2004: Bernt Østrem fortel
2005: Etne Venstreforening 1884

Vevatne, Kjersti

1997: Gamle busetjingsspor på Tjelmeland

Vevatne, Martin

1985: Etnesjøen – ein tettstad veks fram

Vik, Olav

1982: Barndomsminne
1983: Filleroller (dikt)
1983: Ver glad (dikt)
1985: Gravferda (dikt)
1989: Den gamle skulen

Vik, Sigurd

1996: Livsminne

Vinje, Trygve

1982: Thorbjørn Øien
1989: Skuleskipnaden i Etne 1742 – 1858
1991: Dei game ferdavegane gjennom Indre Etnefjella

Vinje, Aasmund

2003: Sommaren på Hellaug

Vogt-Kielland, Cato

2000: Fra vikingtid til tusenårsskiftet
2000: Vetene – et enestående kulturminne
2000: Vetene i Hordaland

Wicklund, Aksel

1983: Prestfolket i Etne i 1890-åra

Winje, Johannes

1997: Nokre minne frå barneåri

Winterthun, Victor

2004: Soga om kutteren «Flid» av Skånevik
2005: Barndomsminne

Wold, Marit

2004: Bruteigsteinen

Østrem, Alf Harald

1993: Kringlebottenslekta

Østrem, Nils Olav

1986: Utvandrarseminar i Ølen – innleiing

Øvernes, Marie

2004: Håland skulehus

Øyno, Torbjørn

1986: Aslak Træ. Ein husmann på Frette

Øyre, Lars

1987: Det lokale folkestyret 150 år

Aaen, Arnhild

1993: Seks vart farlause

Åsheim, Ingvald

2005: Tidt eg minnest ein gamal gard
2005: Åndeleg vekking