Medlemer

Etne sogelag hadde 248 medlemer i år 2013.

Medlemspengane er kr. 200,- for hovudmedlem og  kr. 50,-  for andre medlemer i same huslyd. Alle hovudmedlemer får årboka gratis tilsend.

Medlemskap kan ordnast i banken: kontonr. 3543 1500920.