Prisar på årbøker og andre bøker

Etne Sogelag har sidan 1984 gitt ut årbøker med variert lokalhistorisk innhald. I tillegg kjem to hefte av «Jul i Etne» (frå 1982 og 1983) som Etne mållag gav ut. Dei har om lag det same innhaldet som årbøkene.

Dei som betaler medlemspengar, får årboka gratis, og gratis tilsend, kvart år i november/desember. Mange andre kjøper bøkene i bankane i Etne og Skånevik, og elles i nærbutikkane i bygdene våre.

Dei som bur utanbygds, kan venda seg til Karsten Lunde (tlf. 53756452, e-post karsten.lunde@haugnett.no) eller til Dag Silde (tlf. 99372606, e-post dag.silde@gmail.com), dersom dei vil kjøpa årbøker eller andre bøker som sogelaget har gitt ut.
Dei må då rekna med å betala porto for sendinga.

Prisane er slik:

Jul i Etne 1982 – 1983: 20 kr kvar
Årbok 1984: 25 kr
Årbok 1985: 40 kr
Årbøkene 1986 – 1988:  50 kr kvar
Årbøkene 1989 – 1995:  50 kr kvar
Årbøkene 1996 – 1999:  50 kr kvar
Årbøkene 2000 – 2002:  90 kr kvar
Årbøkene 2003 – 2009: 100 kr kvar
Årbøkene 2010 –  2014: 125 kr kvar

Årbok 2015:150 kr.

Me gir avslag i pris for dei som kjøper fleire bøker.