Styre og nemnder

Leiar:

Aslaug Olden Mala (på val i 2018)

Nestleiar:

Jacob Eskeland (på val i 2019)

Styremedlemer:

Johannes Kambo , kasserar (på val i 2019)

Anne Britt Grindheim, skrivar (på val i 2018)

Ole Ragnar Gundegjerde (på val i 2019)

Vararepr:

Liv Tesdal Mjelde (på val i 2019)


Skriftstyret:

Jostein Osnes (på val i 2018),

Dag Silde (på val i 2019),

Hans Olav Tungesvik (på val i 2018),

Harald Lindevik (på val i 2018),

Aasmund Vinje (på val i 2019)

Vararepr:

Ida Flesland (på val i 2019)

Astrid Trå Sørheim (på val i 2019)


Styret for Tongahuset:

Jon Olav Tesdal (på val i 2019)

Tor T. Fosse (på val i 2019)

Sten Valen (på val i 2018)

Asle Kaldheim (på val i 2018)

Karianne Lye er fast medlem.


I styret for Norsk Motormuseum:

(Dette styret vert valt kvart fjerde år – dvs kvart år etter eit kommunestyreval)

Victor Carlsen (på val i 2019)

Lars Ebne (på val i 2019)

Vararepr:

Einar Eintveit (på val i 2019)

Sigmund Børhaug (på val 2019)


Revisorar:

Gunnar Løhaugen (på val 2018)

Thorbjørn Jacobsen (på val 2018)


Sogelaget sin representant i Olav Vik-stiftinga:

Kjell Handeland (på val 2019)

Gisle Sellevold (på val 2019)


I nemnda for Sydvest bokfestival:

Einride Aakra (på val 2019)


Sogelaget sin representant i Postvegmarsjen:

Hege Windsand (på val 2019)

Vararepr:

Henry Haaland (på val i 2019)


Utsendingar til årsmøtet i Hordaland sogelag:

Styre får fullmakt til å velgja utsendingar


Valnemnd:

Karsten Lunde (på val i 2019)

Oddvar Moe (på val i 2018)